torsdag 20 september 2018

Välkomna på föräldramöte

Välkomna på Klassmöte onsdagen den 26/9 kl. 17,45 – 19,45  för 6 B och D och torsdagen 27/9 kl. 17,45-19,45i Trönningeskolans restaurang.

Vi arbetar ständigt främjande för att skapa förutsättningar för en trygg och lustfylld miljö för ditt barn och alla andra elever. Det är i denna anda vi vill bjuda in dig som förälder att delta, tillsammans med ditt barn och oss. Du är otroligt viktig och varje minut av din tid är guld värd för ditt barn och vår skola.
Vi samarbetar med vår värdegrundspedagog, Anna Boije kring att utveckla vår kompetens kring att arbeta främjande för goda lärandemiljöer. Anna har mångårig erfarenhet av att arbeta med dessa frågor och vi har bett henne att vara med och leda klassmötena. Detta för att alla skall få möjlighet att träffa henne och för att vi tillsammans skall presentera hur vi kommer att arbeta
vidare under läsåret.

Syftet med klassmötet är att vi tillsammans skall inventera nuläget och göra överenskommelser kring hur vi vill ha det i skolan, samt hur vi genomför detta
för att alla skall få en bra lärandemiljö.
Som förberedelse för detta möte har ni på bloggen fått en länk till ”Fyra Frågor” som vi vill att ni
besvarar. Det är många som inte fyllt i den därför skickar vi ut detta i pappersform också. Även om du väljer att inte fylla i svaren vill vi att du skickar in blankt. 

Mötet är obligatoriskt för eleverna och kompensation kommer ges till eleverna i efterhand.

Även om ni inte skulle ha möjlighet att komma vill vi ha in era svar på de fyra frågorna så fort som möjligt. 


6B: Föräldrarenkät 6B

6C: Föräldrarenkät 6C

6D: Föräldrarenkät 6DDagordning för klassmötet:

- Kort inledning av pedagoger. Kort beskrivning av process och förhållningssätt.
- Arbete i smågrupper blandat elever och föräldrar samt en personalgrupp utifrån svaren på de ”Fyra frågorna”:
• Vilka mönster kan vi se då det gäller allas upplevelser om vad som fungerar bra? Hur man skulle önska att det var. Vad man kan bidra med mm. Vad sticker ut?
• Vilka mål och strategier föreslår vi att man sätter upp för att nå ett gott lärandeklimat?
• Vilka färdigheter/förmågor behöver alla träna på/uppvisa för att vi skall nå dessa mål?
• Andra tankar och idéer vi vill lyfta?
- Grupperna skriver kortfattat ner sina tankar på blädderblock. (samt ev längre förklaringar på A4 blad).
- Återkoppling i storgrupp. Grupperna redovisar kort sina tankar.
- Ev utrymme för reflektioner kring detta samt frågor.
- Avslut

Efter mötet sammanställs blädderblock/A4 blad och bildar underlag för elevers och pedagogers fortsatta arbete i klassen i samarbete med föräldrarna.

Vi ser fram emot en givande kväll!

Med vänlig hälsning

Arbetslag 6 Trönninge Skola
Anna-Kerstin, Bea, Lena, Malin, Maria, Morgan och Anna B


_______-------   - - ----    ------- - - -     ------ - - - - - - - - - --- - -       ----------                      ----------
Elevens namn:

------ Vi kommer. Antal inklusive barn.

-------Vi kommer inte.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Unikum och blogg

Hej!! Från och med nu läggs alla blogginlägg endast in på Unikum. Så vi uppmanar alla att går in där och läsa. Hälsningar arbetslag 6