fredag 28 september 2018

Vecka 39

Tack för ett bra klassmöte! Mycket bra diskussioner.
Anna sammanställer det ni kom fram till och så får ni ta del av detta.

Veckan har flutit på bra, det blir alltid lite konstigt när det är en ledig dag mitt i veckan men alla var piggare på fredagen än de brukar så det var bra. Idag blev det brandutrymning. Alla visste hur de skulle göra och var de skulle ställa upp. Det var restaurangköket som orsakade utrymningen så efter ca en kvart fick vi återgå till lektionerna igen.

Alla elever har idag fått lägga till en google kalender på sin hemskärm. Där lägger vi in läxor, prov, ledigheter, NÄP, friluftsdagar...  Lägger den här för de föräldrar som också vill ha den :
calendar.google.com/calendar/embed?src=qnegcolsp11bc657k1a6dhim9c@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Stockholm

Vi kommer att gå över till Unikums lärlogg istället för denna blogg men skriver på båda ställen fram till höstlovet. Ni kommer in där med personnummer och bankid.

Utvecklingsantalen fortsätter under nästa vecka. Har ni inte fått en inbjudan så komet det via mail.

I matte har vi fortsatt att jobba med bråk. Vi har också tittat på hur man på ett tydligt sätt kan redovisa en problemlösningsuppgift och löst egna problem.

Den 10/10 blir det ett prov i matte på området bråk. På showbie ligger mer information.

I NO håller vi på att avrunda miljö-val temat.  Som avslutning får de några frågor som de ska resonera kring.  Vi stämmer av att de har koll på växthuseffekten, kolets kretslopp och begreppen på showbie.

Svenska
Eleverna har tränat på att skriva sammanfattningar av kapitel i boken som vi högläser.  Nästa vecka börjar vi med förberedande träning i muntliga redogörelser.

SO
Vi har haft ett av två prov angående Sveriges demokratiska system. Det andra provet kommer nästa vecka. Förutom provet har eleverna gruppvis fått träna på att skriftligt förklara hur grundlagar, val, riksdag och regering, samspelar i vår demokrati. Det arbetet fortsätter även nästa vecka.

Engelska
Arbetet med E.T har fortsatt i både textbook och workbook. Läxa till nästa torsdag 4/10 är texten "E.T The extra -terrestrial" samt tillhörande glos- och fras lista som finns på deras Showbie.

Måndag:  idrott

Tisdag: idrott

Onsdag:

Torsdag: engelskläxa,   NO - läxa

Fredag:

Trevlig helg! Arbetslag 6

torsdag 27 september 2018

Unikum

Hej alla föräldrar!

Vi vill att ni loggar in på Unikum. Det gör ni genom att använda ert personnummer och bank-id. Här kan ni se överenskommelser vi gör under utvecklingssamtalen och omdömen inför vårens utvecklingssamtal.

Hit kommer också vår blogg flyttas där all information finns. Fram till novemberlovet kommer den här bloggen finnas kvar.

Unikum


Hälsningar Arbetslag 6

onsdag 26 september 2018

NO läxa

Ny NO läxa ligger på showbie - NO - läxor. Ni ska titta på en film som handlar om systematiska undersökningar.

måndag 24 september 2018

Information från rektorerna angående utmaningslek

Hej vårdnadshavare
 Se den viktiga texten nedan samt klicka på länken för mer information. Nedan har vi kopierat ett utdrag som gått ut till föräldrar på en skola i Stockholm. Elever på Trönninge skola har idag börjat prata om detta spel. Därför tycker vi att alla vårdnadshavare och lärare på skolan behöver uppmärksamma att detta nu spridits även till Varberg. Vi rektorer på Trönninge skola ser mycket allvarligt på detta och vi måste tillsammans förekomma så att det inte händer era barn något.
Mvh
Elisabeth Thelne och Mikael Sili
Rektorer Trönninge skola


Vi har fått information om att en ny utmaningslek på sociala medier så som WhatsApp, instagram och facebook förekommer bland barn i Stockholmsområdet.
Denna utmaningslek heter Momo Challenge och vi vill nu gå ut med en uppmaning till samtliga vårdnadshavare att prata med era barn om denna.
Utmaningsleken går ut på att man kontaktar ”momo” via något av de sociala medier/arenor som våra ungdomar rör sig på. ”Momo” är en förvrängd bild av en ung kvinna med utstående ögon, stripigt svart hår och fågelben. Bilden kommer ursprungligen från Japan.
Ungdomarna får till en början oskyldiga utmaningar likställt med att snatta äpplen från grannens tomt men utmaningarna eskalerar fort och övergår i kränkande behandling och maktutövningar mot okända, djur, kamrater och familjemedlemmar.
När ungdomarna vill dra sig ur leken och kontakten med ”momo” blir de av avsändaren hotade och skrämda till att fortsätta ha kontakt.
Troligtvis är det även så att tanken från början med momo var att hacka telefoner, datorer mm för att komma åt känslig information. Vilket gör att ungdomarna även blir hotade med att ni vårdnadshavare kommer att bli kontaktade och att utmaningarna, som de uppger har blivit filmade, sänds vidare till er.
I rädsla, skam och skuld samt förtvivlan över de utmaningar man gjort fortsätter man ha kontakt med ”momo”.
Har du som vårdnadshavare mer information angående denna utmaningslek eller har funderingar ber vi dig kontakta ditt barns mentor eller rektor.
Det finns andra liknande appar och vi uppmanar er att ha dialog med era barn om det här.Skolfotografering

Vill också påminna om att det är skolfotografering imorgon.

Skolinspektionens enkät

Hej!

Ni fick för ett par veckor sedan hem en lapp från skolinspektionen. Det var ett inlogg till en årlig enkät. Vill bara påminna om att den öppnas idag.

Hälsningar Arebtslag 6, Trönninge Skola

fredag 21 september 2018

Vecka 38

Spännande begreppsdiskussioner i SO´n, pirriga redovisningar i NO`n , nya ord i engelska, nya
prova - på språk, kluriga bråkuppgifter i matten, goda amerikanska pannkakor i hemkunskapen...  en vecka fylld med utmaningar :).

Linda, kuratorn på skolan kom idag och hälsade på och berättade om vad hon har för roll på skolan.  Vill man komma i kontakt med henne kan man gå till hennes rum och knacka på eller skicka ett
 mail: linda.andren@varberg.se

NO
I No´n har vi haft redovisningar av de grupparbeten som eleverna gjort. Vissa grupper har även pratat om kolets kretslopp, växthuseffekten och gjort en lab. Som avslutning på detta arbetsområdet kommer eleverna att få några frågor om växthuseffekten och kolets kretslopp.

Matte
I matten jobbar vi med bråk. Var talen finns på tallinjen och hur man kan förkorta och förlänga dem.

SO
Nästa vecka är det prov i SO om demokrati, riksdag och regering. Eleverna har under denna vecka arbetat med att förklara olika begrepp som har med arbetsområdet att göra. De kan förbereda sig ytterligare genom att läsa på sina anteckningar.

Svenska
på svenskan har eleverna förberett sitt utvecklingssamtal genom att reflektera och skriva om vad för förmågor som det vill utveckla under läsåret.

Engelska
Läxan i engelska till nästa vecka är att läsa och översätta s. 12 i textbook "Elliot meets E.T."

På tisdag är det dax för skolfotografering. Det blir klassbilder till fotokatalogen.

På torsdag är det studiedag.

Nästa vecka är Bea ledig.


Måndag: idrott

Tisdag:  idrott, skolfotografering

Onsdag:  matteläxan vara klarklassmöte för 6 B och D kl. 17.45-19.45

Torsdag:  studiedag, klassmöte för 6 A och C  kl. 17.45-19.45

Fredag:

Håll i er i blåsten och ha en riktigt mysig helg!

Anna, Anna-Kerstin, Bea, Emma, Lena, Malin, Maria och Morgan

torsdag 20 september 2018

Välkomna på föräldramöte

Välkomna på Klassmöte onsdagen den 26/9 kl. 17,45 – 19,45  för 6 B och D och torsdagen 27/9 kl. 17,45-19,45i Trönningeskolans restaurang.

Vi arbetar ständigt främjande för att skapa förutsättningar för en trygg och lustfylld miljö för ditt barn och alla andra elever. Det är i denna anda vi vill bjuda in dig som förälder att delta, tillsammans med ditt barn och oss. Du är otroligt viktig och varje minut av din tid är guld värd för ditt barn och vår skola.
Vi samarbetar med vår värdegrundspedagog, Anna Boije kring att utveckla vår kompetens kring att arbeta främjande för goda lärandemiljöer. Anna har mångårig erfarenhet av att arbeta med dessa frågor och vi har bett henne att vara med och leda klassmötena. Detta för att alla skall få möjlighet att träffa henne och för att vi tillsammans skall presentera hur vi kommer att arbeta
vidare under läsåret.

Syftet med klassmötet är att vi tillsammans skall inventera nuläget och göra överenskommelser kring hur vi vill ha det i skolan, samt hur vi genomför detta
för att alla skall få en bra lärandemiljö.
Som förberedelse för detta möte har ni på bloggen fått en länk till ”Fyra Frågor” som vi vill att ni
besvarar. Det är många som inte fyllt i den därför skickar vi ut detta i pappersform också. Även om du väljer att inte fylla i svaren vill vi att du skickar in blankt. 

Mötet är obligatoriskt för eleverna och kompensation kommer ges till eleverna i efterhand.

Även om ni inte skulle ha möjlighet att komma vill vi ha in era svar på de fyra frågorna så fort som möjligt. 


6B: Föräldrarenkät 6B

6C: Föräldrarenkät 6C

6D: Föräldrarenkät 6DDagordning för klassmötet:

- Kort inledning av pedagoger. Kort beskrivning av process och förhållningssätt.
- Arbete i smågrupper blandat elever och föräldrar samt en personalgrupp utifrån svaren på de ”Fyra frågorna”:
• Vilka mönster kan vi se då det gäller allas upplevelser om vad som fungerar bra? Hur man skulle önska att det var. Vad man kan bidra med mm. Vad sticker ut?
• Vilka mål och strategier föreslår vi att man sätter upp för att nå ett gott lärandeklimat?
• Vilka färdigheter/förmågor behöver alla träna på/uppvisa för att vi skall nå dessa mål?
• Andra tankar och idéer vi vill lyfta?
- Grupperna skriver kortfattat ner sina tankar på blädderblock. (samt ev längre förklaringar på A4 blad).
- Återkoppling i storgrupp. Grupperna redovisar kort sina tankar.
- Ev utrymme för reflektioner kring detta samt frågor.
- Avslut

Efter mötet sammanställs blädderblock/A4 blad och bildar underlag för elevers och pedagogers fortsatta arbete i klassen i samarbete med föräldrarna.

Vi ser fram emot en givande kväll!

Med vänlig hälsning

Arbetslag 6 Trönninge Skola
Anna-Kerstin, Bea, Lena, Malin, Maria, Morgan och Anna B


_______-------   - - ----    ------- - - -     ------ - - - - - - - - - --- - -       ----------                      ----------
Elevens namn:

------ Vi kommer. Antal inklusive barn.

-------Vi kommer inte.


måndag 17 september 2018

fredag 14 september 2018

vecka 37

Denna veckan har vi haft besök av Anna Boje. Hon har haft ringsamtal i varje klass där vi har jobbat med "nolla klockorna" och "önskerunda". Nolla klockorna innebär att om man har en konflikt med någon funderar på om man vill prata om den och reda ut den eller så bestämmer  man att man nu börjar om på noll. Önskerundan innebär att alla får önska - kan vara ett lugnare klimat i klassrummet, att det ska finnas klockor ute, att man vill jobba med något speciellt...

Det har självklart blivit mycket diskussioner kring valresultatet  under SO-lektionerna och vi kan konstatera att vi ännu inte fått någon ny regering. För övrigt har eleverna lärt sig mer om Riksdagens utskott och hur arbetet går till i riksdagen.

Eleverna har under lektionerna i svenska fått inblick i hur debatter går till. Vi har också fortsatt med högläsning ur "En sekund i taget".

Den första läxan i engelska har blivit utdelad. Läxan är från torsdag till torsdag och den finns på Showbie. Alla elever har nu fått  lärobok och arbetsbok i engelska. De har även skapat konton för att ha tillgång till den digitala versionen av läromedlet.


Under fredagen har alla elever fått göra fyra frågor, samma som ni ska fylla i. Dessa frågor kommer att vara grund för föräldramötet. Länkarna till dessa enkäter läggs här på bloggen, alla måste fylla i den senast onsdagen den 19/9 och även om man lämnar in blankt måste man skicka in den. Enkäten är anonym men för att kunna pricka av att alla lämnat in måste det stå mailadress.

Under veckan har vi också haft en incident med ryktesspridning, några elever har spridit ett rykte om en elev. Vi har pratat med alla elever om hur viktigt det är att inte sprida saker om andra elever utan istället gå till en vuxen.

Vi kommer att börja med utvecklingsantal v 39. Ni kommer att få en länk till doodle här på bloggen eller via mail där ni fyller i den tiden som passar er. Skriv upp den tiden ni bokat då ni inte får någon bekräftelse eller påminnelse.


I matten har vi nu lämnat statistik och diagram och därmed också valtemat. Nästa arbetsområde är bråk och procent vilket innebär både repetition och nya kunskaper.

I NO håller eleverna på att redovisa sina grupparbeten. Vi kommer under nästa vecka också att prata om växthuseffekten, kolets kretslopp och olika energikällor.Måndag:   idrott

Tisdag:  idrott

Onsdag: föräldraenkäten ska vara infyllo och inskickad

Torsdag:

Fredag:

Klassmöte och enkäter

Onsdagen den 26/9 är det klassmöte för 6 B och 6D kl 17,45- 20,00 i skolans restaurang.

Torsdagen den 27/9 är det klassmöte för 6A och 6C kl 17,45- 20,00 i skolans restaurang.

Eftersom det är ett klassmöte gäller inbjudan både elever och föräldrar. Mötet blir med oss pedagoger tillsammans med Anna Boije.


Här kommer länkarna till enkäterna. Svara gärna även om ni inte har möjlighet att komma på klassmötet! Vi vill ha svar så fort som möjligt, senast tisdag den 18/9!

6A: Föräldrarenkät 6A

6B: Föräldrarenkät 6B

6C: Föräldrarenkät 6C

6D: Föräldrarenkät 6DTack på förhand!!

onsdag 12 september 2018

Simskola

Nu har anmälningen öppnat för höstens kommunala simskola. Följ länken för mer information och anmälan.


Föräldramöte

Onsdagen den 26/9 är det klassmöte för 6 B och 6D kl 17,45- 20,00 i skolans restaurang.

Torsdagen den 27/9 är det klassmöte för 6A och 6C kl 17,45- 20,00 i skolans restaurang.

Eftersom det är ett klassmöte gäller inbjudan både elever och föräldrar. Mötet blir med oss pedagoger tillsamens med Anna Boje.


Alla ska i god tid innan mötet svarat på en länk med fyra frågor som vi lägger på bloggen.


fredag 7 september 2018

Vecka 36

´Vilka fantastiska elever vi får jobba med här varje dag!  😀
Vi har nu gått tre veckor i sexan och det känns som alla har landat och känner sig lite hemma . Jobbet flyter på bra, vi får ofta påminna om att det är uterast  på lunchen (den informationen glöms gärna bort) men i övrigt följs reglerna på ett bra sätt.

Valtemat har rullat på även denna vecka. Det är många nya begrepp att ta sig an men vi hjälps åt att förstå och bryta ner svårigheterna. I NO har vi pausat grupparbetena lite denna veckan för att titta på vad de olika partierna tycker i miljöfrågan. De har också fått vara politiker och bestämma om subventioner, skatt och lagar.

I matten har vi tittat på tabeller och diagram från förra valet och en opinionsundersökning på årets val. Vi har också jobbat på en problemlösningsuppgift med spagetti. Uppgiften var att räkna ut hur många spagettistrån det är i ett spagettipaket.  Fokus låg på att göra tydliga redovisningar.

vi fortsätter vårt arbete med valet även i SO. vi har tittat på de olika partierna och nuddat vid vad de tycker i ett par frågor. Vi har har även tittat på hur skatt och politik hänger ihop.

I svenskan fortsätter vi läsa "En sekund i taget". Efter varje del vi läser arbetar eleverna med frågor. Vi har också läst om olika sätt att argumentera på. eleverna kommer under nästa vecka i grupper få hitta argument för och emot i ett ämne. Eleverna i år 9 hade igår politiska debatter. Några av de debatterna spelades in och vi kommer titta på de nästa vecka.

Det var språkvalsbyte i måndags så nu är det ett nytt språk att prova på.
Måndag:  idrott

Tisdag:  idrott

Onsdag:  matteläxa NOMP

Torsdag:

Fredag:

Trevlig Helg!

Unikum och blogg

Hej!! Från och med nu läggs alla blogginlägg endast in på Unikum. Så vi uppmanar alla att går in där och läsa. Hälsningar arbetslag 6