söndag 10 juni 2018

Vecka 24

Måndag:   idrott inne   vanligt schema, städ delar av lektioner

Tisdag:  Redovisning av broarna, all dokumentation ska lämnas in - budget, brotyp, reflektion, skiss
               och ritning.  vanligt schema, städ delar av lektioner

Onsdag: Bläshammars elever kommer. Vi träffas i de nya grupperna i de nya klassrummen.
             
               8,45 - 9 samling i klassrummen
               9-10 träffas i de nya grupperna i de nya klassrummen. Presentation av sig själv.
                       Fylla i presentations papper som man sedan utgår från när man gör en lite längre
                       presentation.

               10-10,30  rast

                10,30 - 11,20 göra en lite längre  presentation av sig själv

                11,20-12,10 lunch (vi bestämmer platser) rast
             
                 12,10- 13    förväntningar inför år 6
                                                                                                                      8,45-13,00


Torsdag: idrott, lek och hamburgare  ute                                            8.00 - 12,00  + 18,10 - ca 19,45

                Samling i klassrummet 18.10 för gemensam promenad till friidrottshallen
                program 18,30-19.30
                samling utanför för att önska varandra glad sommar
                sommarlov!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Unikum och blogg

Hej!! Från och med nu läggs alla blogginlägg endast in på Unikum. Så vi uppmanar alla att går in där och läsa. Hälsningar arbetslag 6