tisdag 24 april 2018

#10 sekunder


Information om tävlingen #10sekunder
Hej förälder,

klassen jobbar just nu med den trafiksäkra tävlingen #10sekunder. Bakom tävlingen står NTF Väst, en idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en säker trafik. Tävlingen går ut på att eleverna undersöker vad de vuxna hinner göra på den korta tid de sparar genom att köra för fort.
Klassen spelar in 10 sekunder långa filmer som skickas till NTF Väst. Klassen kan vinna en heldag fylld av aktiviteter på Universeum eller en heldag på Liseberg med åkpass.
Förutom filmerna pratar vi i klassrummet om trafiksäkerhet.

Bakgrunden till tävlingen handlar om att NTF Väst vill få igång diskussionen om fortkörningen utanför våra skolor. När NTF Väst mäter hastigheten utanför skolor i Västsverige ser det alltid likadant ut – ungefär hälften av bilarna kör för fort, trots att de bara sparar några få sekunder.
Föräldrar som skjutsar sina barn till skolan i bil är vanligt inslag i trafikmiljön. I en rapport beskrivs att det vanligaste skälet är att det är mest praktiskt för familjen för att få ihop livspusslet. En annan vanlig anledning till att barn blir skjutsade är att föräldrarna upplever att trafiken till och runt skolan är för farlig. Samtidigt är man då själv med och bidrar till den ökade trafikmängden.
Barnen vänjer sig lätt vid att bli skjutsade. Att det finns nackdelar med att skjutsa sina barn kan man inte bortse ifrån:
  • Trängseln ökar vid skolorna och farliga situationer uppstår på platser som inte är dimensionerade för dagens trafikmängd.
  • Riskerna ökar för att oskyddade trafikanter till fots eller på cykel skadas.
  • Barnen går miste om möjligheten att träna sig i att vistas i trafiken.
  • Barnen går miste om ett naturligt tillfälle att röra på sig.
  • Bilåkandet har en negativ miljöpåverkan.
    Vi hoppas på många intressanta diskussioner om trafiksäkerhet hemma vid middagsbordet!
    Läs mer om tävlingen på www.10sekunder.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Unikum och blogg

Hej!! Från och med nu läggs alla blogginlägg endast in på Unikum. Så vi uppmanar alla att går in där och läsa. Hälsningar arbetslag 6