fredag 29 september 2017

Vecka 39

Hej!

Nu är vecka 39 snart slut. Även den här veckan har gått jättefort!

I svenskan har vi nu kommit in på hur en faktatext är uppbyggd och vad som ska finnas med när vi skriver. Eleverna kommer snart börja skriva faktatexter både i NO och SO. Boken, "Balladen om en bruten näsa", är snart slut! Vi vill så gärna veta vad som händer, men vi vill egentligen inte att boken ska ta slut!

I SO har vi även denna veckan pratat om Nordens länder. I serien Geografens Testamente var de även denna vecka i Norge. Vi har pratat om likheterna i de Nordiska länderna och varför det finns så många likheter.

I matten har vi idag "hängt" med våra kompisar Spike och Curly. De skulle köpa godis till fredagsmyset och vi räknade på hur många godisbitar de hade köpt. Vi håller på att lära oss en problemlösningsstrategi som kallas "barmodeling" vilket gör det tydligt vad det är vi ska räkna ut.
Vi jobbar också vidare med decimaltal.

I NO´n har de fått rita hur de tror att kroppen ser ut inuti. Inte en helt lätt uppgift men spännande att göra om den när vi är färdiga med arbetsområdet. Vi har lärt oss mer om huden och börjat titta på matspjälkningen.

Veckans grejer var golfströmmen och Alfred Nobel.

Vecka 40
Måndag: cykel med på idrotten, nya ledtrådar till Grej of the day

Tisdag:

Onsdag:  No - läxan skickas in på showbie, berätta om dagens grej

Torsdag: cykel med på idrotten, vaccination för berörda tjejer, berätta om dagens grej

Fredag:  engelsk läxan vara gjord

Trevlig helg!

Anna-Kerstin och Maria


Läxa i engelska till v.40

Eleverna ska läsa texten "Boys with long hair!" flera gånger och kunna översätta till svenska. De ska också kunna förstå, uttala och stava till de nya orden som hör till texten.

måndag 25 september 2017

Läxor i 5:1

Tills idag var matteläxan att titta på avsnitt 3 av Spegelvänd. Det var bara några stycken i 5:1 som hade gjort detta, några hade glömt, orkade inte, visste inte...  Lektionens innehåll byggde på läxan och kunde inte genomföras på det sätt som det var tänkt. Syftet med att ha en film som läxa är att vi får mer tid i skolan till att jobba med innehållet genom diskussion, frågestund och praktiskt arbete. Vi pratar om läxorna i skoilen och påminner om att regelbundet titta på bloggen, hjälps gärna åt hemma med att påminna varandra.

Cykel- och trafiksäkerhet

Under vecka 40 kommer vi att ägna oss åt cykling, som är en del av tävlingen på egna ben. Vi kommer arbeta med detta på båda idrottslektionerna under veckan. Eleverna behöver alltså ha med sig hjälm, cykel och kläder efter väder dessa dagar. Vi kommer att vara utomhus oavsett väder och träna på olika saker kring cykling och trafiksäkerhet. Alltså inga vanliga idrottskläder under v. 40.

fredag 22 september 2017

Läxa i engelska till fredag v.39

Hej!
Nu har vi kommit igång med läxorna i engelska. De delas alltid ut på fredagen ena veckan och är till fredagen veckan därpå.

Oftast består läxorna av ett kapitel i "Textbook" som eleverna ska läsa flera gånger hemma och som de ska förstå och kunna översätta. Dessutom har de 15st. ord eller fraser som de ska förstå, uttala och kunna stava till.

Eleverna behöver inte ta hem textbook för att göra läxan, utan allt finns på den digitala sidan på internet som de loggar in på. Där kan de både läsa och lyssna på texten samt göra olika övningar för att lära sig de 15 orden/fraserna.

Forskning har visat att det är viktigt att eleverna arbetar en stund varje dag med läxan för att kunskaperna ska sätta sig ordentligt.

Läxa till nästa vecka är chapter 2 och heter "HELLO SOUTH AFRICA".

/Morgan

Vecka 38

Hoppas alla hade en bra studiedag igår. Vi passade bl.a. på att ändra platser i både klassrum och restaurang så att man får lite nya arbets- och  mat-kompisar.

Vi har även denna vecka haft ringsamtal. Vi följde upp förra veckans tema med arbetsro och trygghet på rasterna.

I matten rullar jobbet vidare med decimaltal. Denna veckan har vi spelat spel där de har fått koppling mellan bråk, decimaltal och bild. Vi har också haft numbertalk, hälften av 36 - det blev många bra strategier för att räkna ut det i huvudet. Veckan avslutades med problemlösning.

I No har de byggt celler och satt ut cellens delar, de har tittat med lupp på kroppens största organ huden, tittat på film och skrivit lite faktatext.

I svenskan har vi skrivit en checklista för hur vi ska göra när vi läser en fakta text. Den kan vara bra att ta fram när vi läser nya texter i både NO och SO. Under nästa vecka kommer vi dela läsa en text med checklistan som utgångspunkt och dels börja titta på vad som är kännetecknande för en faktatext. Detta kommer till slut att bli en faktatext om ett nordiskt land.

I SO:n har vi tittat på ett avsnitt till i serien Geografens testamente. Den här gången var de i Norge. Vi har också kommit in på de nordiska länderna och kommer snart börja göra arbeten om länderna.

Ha en fin helg! Mia och Anna-Kerstin

Vecka 39

Måndag:     idrott, matteläxan vara gjord , ny läxa i No delas ut ska lämnas in måndag v. 40, nya
                     ledtrådar till grej of the day

Tisdag:

Onsdag:     berätta om dagens grej

Torsdag:    idrott, berätta om dagens grej, studieverkstad

Fredag:      engelskläxan vara gjord
torsdag 21 september 2017

Föräldramötesanteckningar

Hej

Här kommer den efterfrågade power plinten från föräldramötet. Om ni som var där har några frågor får ni bara maila oss.

https://drive.google.com/open?id=0B5fNavkc0cL_MjktdFpqdzZzS3M

onsdag 20 september 2017

Engelska

Hej!
Eleverna i åk.5 har önskemål om att läxan i engelska ska vara från fredag ena veckan till fredag veckan därpå. Det är helt ok.
Jag återkommer därför på fredag 22/9 med mer detaljerad information om läxan till nästa vecka.

/Morgan

fredag 15 september 2017

V 37

Veckorna går så fort! Vi hinner knappt med! Men vi har roligt under tiden i alla fall. Idag har vi gjort en överenskommelse med era barn. Under föräldramötet presenterade sig vår värdegrundspedagog, Anna Boije. Hon hjälper oss i vårt arbete med att alla ska känna sig trygga i skolan. Vi har pratat om att inget barn eller vuxen vill göra så att någon annan inte känner sig ok. För att hjälpa alla att bli uppfattade så som man vill, har vi kommit överens om att när man säger ifrån (ex "Sluta gör så mot mig) måste det andra barnet sluta. Om man inte slutar måste en vuxen hämtas och vi tar ett minimöte med barnen det gäller samt en av oss vuxna som en neutral samtalsledare.

Vi hoppas och tror att detta ska hjälpa oss och eleverna att få ett öppet och tryggt klimat i klassrummet och på skolgården.

I svenskan har vi fortsatt läsa "Balladen om en bruten näsa". Just nu är det ganska sorgligt och tragiskt i boken. Fråga era barn om den! De tycker verkligen att det är en bra bok.

I SO arbetar vi vidare med Nordens länder tillsammans med programmet Geografens testamente - Norden som är riktigt spännande!

I matten jobbar vi vidare med decimaltal. Vi jobbar mycket praktiskt så att eleverna får en bra förståelse för vad decimaltal är. Vi pratar också mycket matte, både i jobbet med decimaltal men också i numbertalks  och spel. Det numbertalk vi hade denna veckan var att förklara för andra hur man räknar ut dubbelt så mycket som 36.  Vi får höra olika sätt att tänka och hjälper varandra med olika strategier.

I NO har vi jobbat med cellen och nästa vecka börjar vi med kroppens organ.

Denna veckan har alla verkligen tänkt på ledtrådarna för grejerna :) . Som vi fått höra hemma handlade det om Astrid Lindgren och Jury Gagarin.  Nya ledtrådar kommer på måndag, de finns under fliken GOTD.

På torsdag är det studiedag.

Vecka 38

Måndag: idrott, nya ledtrådar kommer

Tisdag:

Onsdag: engelsk läxa, text och glosor

Torsdag: studiedag

Fredag:

Ha en riktigt härlig helg!

Anna-Kerstin och Maria

onsdag 13 september 2017

Information från rektorerna

Det är dörrar som varit sönder på skolan och det man har upptäckt är att elever och vuxna trycker manuellt på de automatiska dörrarna. Det är viktigt, att när man har tryckt på knappen för automatisk dörröppning, väntar tills dörren har öppnat sig eller stängt sig. Man får inte dra i dörren för att man tycker att den öppnar eller stänger sig långsamt. Varje gång någon gör detta så ändras inställningarna vilket till slut gör så att dörren inte går att stänga.

Man får  inte parkera på avlämningsplatsen som finns på framsidan. Vill man följa med sina barn in så får man parkera på någon av parkeringsplatserna.

       

måndag 11 september 2017

Regnkläder

Hösten är här och det regnar.  Vi har ändå utbrast så se till att det finns regnkläder i skolan.

fredag 8 september 2017

Vecka 37

I dag har vi haft besök av Varbergs Scoutkår som berättade om hur det är att vara scout och bjöd in alla som är intresserade till att pröva på.  Eleverna har fått välja vad de vill göra på elevens val men grupperna är inte klara än så denna vecka blev det filmmys istället.

Vi har börjat jobba enligt Anna Bojes modell med ringsamtal, där vi pratar om trivsel, arbetsklimat och kompisrelationer - vad man kan göra själv och vad man kan göra i gruppen.  Detta kommer vi att göra varje vecka. Händer det något dessemellan har vi minimöten med  berörda elever och meddelar hemmet.

I NO har vi denna vecka gjort tidslinjer. Eleverna har fått en meter snöre, början är big bang och slutet nutid. Uppgiften var att sätta ut olika händelser, t.ex. när jorden skapades, fiskarna kom och när första människan kom. De har sedan letat på nätet efter hur längesedan det var.

I matte har vi sett ännu ett avsnitt av spegelvänd. Detta avsnittet tog bl.a upp tid och vinklar vilket vi jobbat med. Vi har också haft problemlösning. Nästa vecka kommer vi att börja jobba med decimaltal.

I svenska har vi fotsätt arbete med hur man läser en faktatext på bästa sätt. Vi fortsätter också i boken"Balladen om en bruten näsa". Vi har dessutom kommit in lite mer på läsförståelse.

I SO har vi börjat prata om kartan och vilka olika kartor det finns. Vi har även sett det första avsnittet av Geografens testamente - Norden.

Veckans grejer som ni så klart har hört om hemma handlade om Öresundsbron och Marie Curie.

Måndag:  idrott, nya ledtrådar delas ut, på egna ben startar

Tisdag: So - läxa

Onsdag:  läxa - funderat på GOTD - ledtråden, tjejerna träffar skolsyster för att att få information om  
                 HPV - vaccinationen

Torsdag:  idrott först på morgonenläxa - funderat på GOTD - ledtråden

Fredag:  NO-läxa, titta på en cellsam historia på Sli

torsdag 7 september 2017

På egna ben


Hej!
Göteborg augusti 2017

Snart ska ditt barns klass delta i På egna ben, en utmaning som riktar sig till elever i åk 4–6. Under veckorna 37–41 blir deras uppdrag att ta sig till skolan genom att cykla,
gå eller åka kollektivt.

Varför gör vi då detta? Nära en femtedel av alla mellanstadieelever blir skjutsade till skolan, trots att de allra esta har mycket kort resväg. Det innebär allt intensivare tra k i skolområdet och att barnen rör sig allt mindre. I den här åldern är det även viktigt för barnen att upptäcka att de klarar av att ta sig fram på egen hand.
En viktig del av På egna ben är att det nns en mängd övningar som läraren på ett enkelt sätt kan integrera i undervisningen. Det gör att eleverna ska ar sig värdefulla kunskaper om hållbart resande, hälsa och tra ksäkerhet.
Utmaningen är uppbyggd som en spännande poängjakt där eleverna varje vecka tävlar om roliga upplevelser. Du som förälder kan också bidra till klassens totalpoäng genom att själv välja bort bilen. Varje dag du (eller ett syskon eller en annan vuxen) tar dig till jobbet på annat sätt får klassen ett bonuspoäng. Kanske har eleven föräldrar eller syskon som redan innan utmaningen gick, cyklade eller åkte kollektivt till skola eller arbete?
Inga problem! Om föräldrar och syskon fortsätter att resa hållbart ger det förstås också bonuspoäng.
Med det önskar vi både dig och ditt barn lycka till i utmaningen! 

Vänliga hälsningar

Sara Hellgren
Trafikkontoret

 paegnaben@tra kkontoret.goteborg.se 

Läxa till tisdag 12/9

Läxa till tisdag är väderstrecken.

onsdag 6 september 2017

Schemaändring och info torsdag

På torsdagar har vi gjort en schemaändring. Idrottslektionen ligger nu kl 8 på morgonen. Imorgon, torsdag 7/9, behöver inte eleverna ha idrottskläder med sig eftersom vi ska göra en övning i klassrummet och på skolgården. Sofia, Emma och trivselledarna åker på utbildning ca 8:30 och övriga stannar kvar i skolan.

måndag 4 september 2017

Grej of the Day ledtrådar

Ledtråd till GOTD nr. 2 är "Överbrygger vatten till granne"

                                  nr. 3 är: "Aktiv när det gäller radio"

söndag 3 september 2017

Trivselledare

På Trönninge skola kommer vi att arbeta med trivselledarprogrammet. Vi är således en trivselskola. Trivselprogrammet har arbetats fram för att minska utanförskap och ge fler barn möjlighet till lek, rörelse och inkludering på rasterna. Programmet går ut på att elever utses till trivselledare och de tar sig an utmaningen i en termin. En trivselledare åker på utbildning en dag och åtar sig sedan att leda aktiviteter på rasterna för andra barn. En trivselledare bjuder in, förklarar, visar och leder. Det är stolta elever som tar på sig sin TL-väst, tar med sitt material och går ut för att leda en lek på rasten.

På Trönninge skola börjar vi i mindre skala med åk 5 som trivselledare hösten 2017. Eleverna har fått i uppdrag att fundera över helgen om huruvida de vill vara trivselledare eller ej. På idrottslektionen imorgon, måndag, kommer vi att lotta mellan de frivilliga. Utbildningsdagen är nu på torsdag, 7/9, på Buaskolan. De som lottas fram som trivselledare kommer att få med sig en blankett om godkännande att åka i bil med personal. Den blanketten ska skrivas under av vårdnadshavare och skickas med tillbaka senast onsdag 6/9.

fredag 1 september 2017

V. 35

Vilken bra vecka vi har haft med era barn! Vi har kommit igång med våra lektioner och det känns bra. I svenska har vi börjat prata om hur man läser en faktatext för att bäst ta till sig innehållet. Vi läser en bok högt som heter "Balladen om en bruten näsa" av Arne Svingen. Vi pratar och diskuterar alltid det vi har läst.
I SO har vi börjat med geografi och precis börjat med att man kan dela in jordklotet i en nord och en sydlig del. Vi har lärt oss att det bor flest människor på det norra halvklotet, medan det finns mest hav på det södra. Vi har också kommit in på vad det är som gör att vi väljer att bosätta oss på vissa ställen, men inte på andra.
I matte har vi tittat på första avsnittet av en serie som heter Spegelvänd. Vi fick i det avsnittet möta sannolikhet och binära tal vilket vi har undersökt och diskuterat vidare. Det är inte säkert att vi fortsätter titta på serien eftersom det var många som redan sett den tidigare. Vi har också gjort en diagnos för att stämma av var vi ska börja jobba.
I NO har vi undersökt "hinken". Vad händer i hinken när man häller i färgat vatten och det kommer ut rent? Alla har fått göra en skiss och redovisat den för varandra. Vi har i en grupp precis börjat på vårt första arbetsområde som är kroppen.

Hoppas ni alla hade mysiga "Grej" stunder i går och att ni nu vet lite mer om pirayor. Nya ledtrådar kommer på måndag :) .

Vi jobbar vidare på att få bra sammanhållning och god arbetsmiljö under kommande veckor genom olika övningar när vi är båda i grupperna.

Vecka 36

Måndag: Idrott, nya ledtrådar till GOTD

Tisdag: 

Onsdag: SO/SV "grej", läxa att berätta om den

torsdag: idrott , Ma/NO "grej", läxa att berätta om den

fredag:

Trevlig helg!

Anna-Kerstin och Maria

Unikum och blogg

Hej!! Från och med nu läggs alla blogginlägg endast in på Unikum. Så vi uppmanar alla att går in där och läsa. Hälsningar arbetslag 6